số phân tử

5 kết quả phù hợp trong mục số phân tử
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình phản ứng hóa học

Cho 16 gam Kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohiđric theo sơ đồ phản ứng sau:
Resized Image
a) Lập phương trình phản ứng trên.
b) Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).
c) Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đó dựng cho phản ứng trên.
d) Tính số phân tử Zn đó phản ứng.
(Cho KLNT: Ca = 40;Al = 27; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; S = 32)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số phân tử

Tính số phân tử : a, Của 0,25 mol Fe2O3
b, Của 4,48 lít Cacbôníc (ởđktc).
c, Của 7,1 gam khí Clo.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số phần tử

Một giỏ đựng 20 quả càu được đánh số từ 1 đến 20 trong đó có 15 quả cầu đỏ và 5 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 quả :
a. tính số phần tử của không gian mẫu
b. tính xác suất đẻ chọn 3 quả cung màu
c. tính xác suất để chọn được ít 1 quả cầu màu xanh

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất

Phản ứng xảy ra khi giấm cháy(giấm cháy trong phòng thí nghiệm)là: Axit axetic(CH3COOH) +oxi -->Cacbonic(CO2) +Nước
a. Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng trên .
b.Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hoá học.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hoá học.
Bài làm:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình phản ứng

Cho Sơ đồ phản ứng sau:

a. Na + O2 Na2O
b. P2O5 + H2O H3PO4

Lập phương trình phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay