Số phức

62 kết quả phù hợp trong mục Số phức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số phức

1. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng Resized Image có phương trình x+2y-3=0 và hai điểm A(1;0),B(3;-4). Hãy tìm trên đường thẳng Resized Image một điểm M sao cho : Resized Imagelà nhỏ nhất
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng :
Resized Image
.Lập phương trình đường thẳng đi qua M(1;0;1) và cắt
3. Tìm số phức z thỏa mãn :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ và tâm bán kính

CâuI): Trong không gian Oxyz cho mp(P) và mặt cầu (S) lần lượt có phương trình
Resized Image
1) Chứng minh mặt cầu cắt mặt phẳng.
2) Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu và mặt phẳng.
Câu II): Viết số phức sau dưới dạng lượng giác
Resized Image


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Câu I): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm và hai đường thẳng
Resized Image
1) Viết phương trình mặt phẳng \alpha đi qua điểm A đồng thời vuông góc với đường thẳng d
2) Viết phương trình của đường thẳng \Delta đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cắt đường thẳng d'
Câu II): Giải phương trình sau đây trên tập số phức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính mô đun của số phức

Câu I (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho
1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng .
2) Viết phương trình mặt cầu tâm B, tiếp xúc với đường thẳng AC.
Câu II (1,0 điểm): Tính môđun của số phức
Resized Image
.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Câu 1 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho .
1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng .
2) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O lên mặt phẳng .
Câu 2 Tìm số phức liên hợp của số phức z biết rằng: .
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình trên tập số phức

Câu 2: (3đ): Tính các tích phân sau:

Resized Image
Câu 3: (1đ) Giải phương trình sau trên tập số phức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số phức

a.Tìm mô đun của số phức

Resized Image
b.Tìm số phức z biết

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép tính

1. Thực hiện các phép tính sau:

Resized Image

2. Tìm số phức z biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Giải phương trình sau trên tập số phức:
3x^{2}+(3+2sqrt{2}i)x-frac{(1+i)^{3}}{1-i}=isqrt{8}x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức

A=2+i/3-2i

B=2-i/1+i*(1-i)

C=(1-2i)(1+i)-1/3+4i

D=3-2i/1+i-1+i/1-i

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực, phần ảo của số phức

Tìm phần thực, phần ảo của số phức:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số phức

Cho phương trình 1. Do đâu có thể nhận thấy nhanh chóng rằng là một nghiệm của phương trình đó?2. Tìm các số phức để có phân tích: rồi giải phương trình đó
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt

Cho phương trình , Xác định các giá trị thực của m để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập Số phức

Giải phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bt giải phương trình

Giải phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực, phần ảo của số phức

Tìm phần thực, phần ảo của số phức sau:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tích vô hướng

Các vecto trong mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn các số phức 1. Chứng minh rằng tích vô hướng 2. Từ câu 1 suy ra rằng nếu thì vuông góc khi và chỉ khi là số ảo3. Chứng minh rằng vuông góc khi và chỉ khi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hỏi mỗi số sau đây là số thực hay số ảo

Hỏi mỗi số sau đây là số thực hay số ảo ( z là số phức tùy ý cho trước sao cho biểu thức xác định)?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

theo thứ tự biểu diễn bởi các vecto

Biết A, B, C, D là bốn điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số phức . Tìm các số theo thứ tự biểu diễn bởi các vecto . Tính và từ đó suy ra A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. Tâm đường tròn đó biểu diễn số phức nào?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình sau:

Giải phương trình sau:


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay