So sánh

7 kết quả phù hợp trong mục So sánh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm x toán 7

Bài 1: So sánh hợp lý:
Resized Image
Bài 2: (1,5 điểm): Tìm x biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh

Phân biệt đặc điểm cấu tạo thích nghi chức năng của thú ăn thịt và thú ăn thực vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh hai số

So sánh hai số :

Resized Image

Tính

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh ẩn dụ và hoán dụ

Ẩn dụ và hoán dụ có điểm gì giống nhau và khác nhau? Chứng minh sự khác nhau đó.NB-TV

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Toán 7 - Thực hiện phép tính

a) Thực hiện phép tính:

b) So sánh: (-17)^{14}31^{11}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các biện pháp tu từ trong câu

Câu thơ: “Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai” sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. So sánh. B. Nhân hóa
C. Ẩn dụ D. Nói quá< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay