số trung vị

2 kết quả phù hợp trong mục số trung vị
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số

Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:

Resized Image
Tìm mốt và số trung vị của bảng phân bố tần số trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

Người ta thống kê số cuộn phim của một phóng viên chụp được trong 10 ngày như sau: 7 9 13 21 6 13 14 7 12 18
a) Tìm số trung bình, số trung vị.
b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay