số tự nhiên bé nhất

1 kết quả phù hợp trong mục số tự nhiên bé nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của pt

1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:

Resized Image
2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay