sóng âm

4 kết quả phù hợp trong mục sóng âm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm mức cường độ âm tại một điểm

Tại một nơi cách nguồn âm điểm đẳng hướng r1 = 100m, mức cường độ âm là
L1 = 30dB. Bỏ qua sự tắt dần của sóng âm.
a, Tìm mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn r2 = 10m.
b, Tìm khoảng cách r3 từ nguồn tới nơi mà mức cường độ âm bằng không.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về sóng âm

Một sóng cơ học có tần số f = 1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là :
A. sóng siêu âm. B. sóng âm.
C. sóng hạ âm. D. chưa đủ điều kiện để kết luận.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất và đặc tính sinh lí của âm

Chọn câu trả lời đúng. Độ to của âm là đặc tính sinh lí phụ thuộc vào:
A. Vân tốc của âm. B. Tần số và mức cường độ âm.
C. Bước sóng và vận tốc của âm. D. Bước sóng và năng lượng của âm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng âm

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước, sóng âm đó ở hai môi trường có
A. Cùng vận tốc truyền B. Cùng tần số
C. Cùng biên độ D. Cùng bước sóng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay