sóng ánh sáng

2 kết quả phù hợp trong mục sóng ánh sáng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giao thoa ánh sáng

trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Nguốn phat đồng thời 2 bức xạ co bước sóng 640nm va 480nm, giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về bước sóng ánh sáng

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
A. λ = 0,40 μm B. λ = 0,45 μm
C. λ = 0,68 μm D. λ = 0,72 μm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay