sông bạch đằng

4 kết quả phù hợp trong mục sông bạch đằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến trận chiến trên sống Bạch Đằng

Câu 2
Hãy trình bày diễn biến, kết quả trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938? Công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc

Câu 1) Trình bày những chuyển biến về nông nghiệp của nước ta trong thời kì Bắc thuộc.
Câu 2) Vì sao nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của trận Bạch Đằng năm 938?

Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng năm 938?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng

- Trình bày diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng? - Nêu ý nghĩa lịch sử.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay