sóng biển

2 kết quả phù hợp trong mục sóng biển
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước

Câu 1: Khái niệm không khí bão hòa hơi nước ? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ tạo thành mưa ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu khái niệm sóng biển và sóng thần ? Nguyên nhân sinh ra các hiện tượng đó ? (2điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây ra thủy triều

Trình bày khái niệm và nguyên nhân sinh ra sóng, thuỷ triều và dòng biển.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay