sóng dài

20 kết quả phù hợp trong mục sóng dài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sông dài nhất châu Phi

Sông nào dài nhất Châu Phi ?
a. Sông Nin. B. Sông Công Gô.
c. Sông Ni-giê. D. Sông Dăm-bê-di.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sử dụng sóng vô tuyến

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?
A. Sóng cực ngắn bị tầng điện li phản xạ mạnh nhất. B. Sóng có bước sóng càng lớn thì năng lượng càng bé.
C. Sóng trung và sóng ngắn bị tầng điện li phản xạ vào ban đêm. D. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh nhất.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sóng điện từ

Sóng điện từ nào sau đây dùng trong thông tin dưới nước
A. Sóng trung B. Sóng ngắn C. Sóng dài D. Sóng cực ngắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng điện từ

Chọn câu đúng. Để thực hiện thông dưới nước, người ta thường sử dụng chủ yếu:
A. Sóng cực ngắn hoặc sóng ngắn hoặc sóng trung vì chúng có năng lượng bé. B. Sóng dài ít bị nước hấp thụ.
C. Sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất D. Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa nhất là ban đêm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tầng điện ly phản xạ

Chọn câu đúng. Để thực hiện thông tin trong vũ trụ, người ta sử dụng:
A. Sóng ngắn vì sóng ngắn bị tầng điện ly và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả năng truyền đi xa.
B. Sóng cực ngắn vì nó không bị tầng điện ly phản xạ hoặc hấp thụ và có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng
C. Sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất.
D. Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng vô tuyến

Chọn câu đúng. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về loại sóng vô tuyến?
A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước. B. Ban ngày tầng điện ly hấp thụ sóng trung và ban đêm sóng trung bị tầng điện ly phản xạ.
C. Sóng cực ngắn có năng lượng nhỏ nhất. D. A, B và C đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng của đài phát thanh

Ban đêm nghe đài phát thanh rõ hơn ban ngày, đài phát đó đã phát đi sóng nào
A. Sóng ngắn B. Sóng dài C. Sóng trung D. Sóng cực ngắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản xạ của sóng

Chọn câu đúng. Sóng có khả năng phản xạ ở tần điện ly là những sóng sau:
A. Sóng dài và sóng ngắn. B. Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.
C. Sóng dài và sóng trung. D. Sóng trung và sóng ngắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng dài

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để liên lạc trong vũ trụ
A. Sóng trung B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng dài

Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất
A. Sóng cực ngắn B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng

Sóng nào sau đây dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện
A. Sóng dài B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng trung

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng vô tuyến

Trong các loại sóng vô tuyến thì
A: sóng dài truyền tốt trong nước B: sóng ngắn bị tầng điện li hấp thụ
C: sóng trung truyền tốt vào ban ngày D: sóng cực ngắn phản xạ ở tầng điện li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tác dụng của sóng điện từ

Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin ra vũ trụ
A: Sóng ngắn. B: Sóng cực ngắn. C: Sóng trung. D: Sóng dài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng được dùng trong truyền hình

Sóng nào được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện:
A: Sóng ngắn B: Sóng dài C: Sóng cực ngắn D: Sóng trung

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sóng điện từ

Sóng điện từ được áp dụng trong thông tin liên lạc dưới nước thuộc loại
A: sóng dài. B: sóng ngắn C: sóng trung. D: sóng cực ngắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tính chất của sóng

Một mạch LC được dùng để thu các sóng trung. Muốn mạch thu được sóng dài thì cần phải.
A. Nối anten với đất B. Giảm số vòng dây
C. Tăng điện dung của tụ D. Nối tiếp thêm một tụ điện mới vào tụ đã có sẵn trong mạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về các loại sóng vô tuyến

Chọn phát biểu đúng khi nói về các loại sóng vô tuyến:
A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước
B. Súng trung cú thể truyền đi rất xa vào ban ngày
C. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung
D. Cả A, B, C đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng ngắn

Thông tin dưới nước thường sử dụng sóng vô tuyến nào?
A. Sóng ngắn. B. Sóng trung. C. Sóng cực ngắn. D. Sóng dài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng điện từ

Cho một sóng điện từ có tần số f = 2 MHz. Sóng điện từ này thuộc dải
A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng ngắn D. Sóng trung

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sử dụng các loại sóng vô tuyến

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc sử dụng các loại sóng vô tuyến?

A.

Sóng cực ngắn không bị phản xạ hoặc hấp thụ trên tầng điện li.

B.

Sóng dài có năng lượng thấp và ít bị nước hấp thụ. Được dùng để thông tin dưới nước.

C.

Sóng trung và sóng ngắn đều phản xạ mạnh trên tầng điện li vào ban đêm.

D.

Các sóng ngắn dùng để điều khiển hoạt động của các con tàu thăm dò vũ trụ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay