sông hồng

9 kết quả phù hợp trong mục sông hồng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện thuận lợi và khó khăn của Đồng bằng sông hồng

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn của vùng Đồng bằng sông Hồng đối với sự phát triển kinh tế của vùng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bảng số liệu địa lý 6

Cho bảng số liệu sau:
Resized Image
a) So sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng. Từ đó nêu mối quan hệ giữa lưu vực và tổng lượng nước của một con sông.
b) So sánh tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nghề trồng lúa nước của người Việt Cổ

Nghề trồng lúa nước của người Việt Cổ xuất hiện sớm nhất ở đồng bằng các con sông lớn nào
A/ Sông Hồng. C/ Sông Cửu Long.
B/ Sông Mã. D/ Cả 3 ý trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam là :
A. Đồng bằng Thanh Hoá . B. Đồng bằng Sông Cửu Long .
C. Đồng bằng Nghệ Tĩnh . D. Đồng bằng Sông Hồng .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh ĐB Sông Hồng và ĐB Sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long giống và
khác nhau như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng

Sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12

Cho bảng số liệu sau đây :

Bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Hồng vàđồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985 – 2000 ( đơn vị : kg/ng−ời ).

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của đồng bằng sông
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong thời kì 1985 - 2000.
b. Nhận xét bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của hai vùng trong thời kì kể trên.
c. Giải thích vì sao bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Cửu Long luôn
cao hơn so với đồng bằng sông Hồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng có sản lượng lúa lớn nhất nước ta

Vùng kinh tế nào của nước ta có sản lượng lúa lớn nhất cả nước
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Bắc Trung Bộ
D. Duyên hải Nam Trung Bộ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay