sóng ngắn

23 kết quả phù hợp trong mục sóng ngắn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sóng ngang

Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=8sin2pileft ( frac{t}{0,1}-frac{x}{50} 
ight )mm , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là
A. λ= 0,1m. B. λ = 50cm. C. λ = 8mm. D. λ = 1m.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng ngang

Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u=2sin2pi t(cm) tạo ra một sóng ngang trên dây có vận tốc V= 20 cm/s. Một điểm M trên dây cách O một khoảng 2,5 cm dao động với phương trình:
A. u_{M}=2sinleft ( 2pi t-frac{pi}{4} 
ight )(cm) B. u_{M}=2sinleft ( 2pi t+frac{pi}{4} 
ight )(cm)
C. u_{M}=2sinleft ( 2pi t+pi )(cm) D. u_{M}=2sin 2pi t (cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng của sóng vô tuyến

Chọn câu đúng. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về các sóng vô tuyến?
A. Năng lượng của sóng ngắn lớn hơn sóng trung. B. Sóng điện từ có tần số hàng nghìn Hz trở lên mới gọi là sóng vô tuyến.
C. Sóng cực ngắn là sóng không bị tầng điện ly phản xạ hoặc hấp thụ. D. A, B và C đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sóng điện từ

Sóng điện từ nào sau đây dùng trong thông tin dưới nước
A. Sóng trung B. Sóng ngắn C. Sóng dài D. Sóng cực ngắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tầng điện ly phản xạ

Chọn câu đúng. Để thực hiện thông tin trong vũ trụ, người ta sử dụng:
A. Sóng ngắn vì sóng ngắn bị tầng điện ly và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả năng truyền đi xa.
B. Sóng cực ngắn vì nó không bị tầng điện ly phản xạ hoặc hấp thụ và có khả năng truyền đi xa theo đường thẳng
C. Sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất.
D. Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng của đài phát thanh

Ban đêm nghe đài phát thanh rõ hơn ban ngày, đài phát đó đã phát đi sóng nào
A. Sóng ngắn B. Sóng dài C. Sóng trung D. Sóng cực ngắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản xạ của sóng

Chọn câu đúng. Sóng có khả năng phản xạ ở tần điện ly là những sóng sau:
A. Sóng dài và sóng ngắn. B. Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.
C. Sóng dài và sóng trung. D. Sóng trung và sóng ngắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng dài

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để liên lạc trong vũ trụ
A. Sóng trung B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng dài

Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất
A. Sóng cực ngắn B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng

Sóng nào sau đây dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện
A. Sóng dài B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng trung

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về sóng điện từ

Phát biểu nào sau đây là sai

A. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa

B.

Sóng điện từ mang năng lượng

C. Sóng điện từ truyền đi có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng

D.

Sóng điện từ là sóng ngang

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loại sóng vô tuyến

Trong các loại sóng vô tuyến thì
A: sóng dài truyền tốt trong nước B: sóng ngắn bị tầng điện li hấp thụ
C: sóng trung truyền tốt vào ban ngày D: sóng cực ngắn phản xạ ở tầng điện li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng vô tuyến

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến?
A: Sóng trung có thể truyền xa trên mặt đất vào ban đêm.
B: Sóng dài thường dùng trong thông tin dưới nước
C: Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa
D: Sóng cực ngắn phải cần các trạm trung chuyển trên mặt đất hay vệ tinh để có thể truyền đi xa trên mặt đất.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tác dụng của sóng điện từ

Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin ra vũ trụ
A: Sóng ngắn. B: Sóng cực ngắn. C: Sóng trung. D: Sóng dài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng ngắn

Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động anten
A: Giữ nguyên L và giảm C B: Giảm C và giảm L.
C: . Giữ nguyên C và giảm L. D: Tăng L và tăng C:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng được dùng trong truyền hình

Sóng nào được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện:
A: Sóng ngắn B: Sóng dài C: Sóng cực ngắn D: Sóng trung

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sóng điện từ

Sóng điện từ được áp dụng trong thông tin liên lạc dưới nước thuộc loại
A: sóng dài. B: sóng ngắn C: sóng trung. D: sóng cực ngắn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về các loại sóng vô tuyến

Chọn phát biểu đúng khi nói về các loại sóng vô tuyến:
A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước
B. Súng trung cú thể truyền đi rất xa vào ban ngày
C. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung
D. Cả A, B, C đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về ánh sáng là sóng

Theo quan niệm ánh sáng là sóng thì khẳng định nào là sai?
A. Hai ánh sáng kết hợp gặp nhau sẽ giao thoa với nhau.
B. ánh sáng là sóng điện từ.
C. ánh sáng là sóng ngang.
D. Trong môi trường đồng nhất, đẳng hướng, ánh sáng truyền đi bên cạnh các chướng ngại vật theo đường thẳng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng ngắn

Thông tin dưới nước thường sử dụng sóng vô tuyến nào?
A. Sóng ngắn. B. Sóng trung. C. Sóng cực ngắn. D. Sóng dài.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay