sóng ngang

4 kết quả phù hợp trong mục sóng ngang
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sóng ngang

Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=8sin2pileft ( frac{t}{0,1}-frac{x}{50} 
ight )mm , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là
A. λ= 0,1m. B. λ = 50cm. C. λ = 8mm. D. λ = 1m.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng ngang

Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u=2sin2pi t(cm) tạo ra một sóng ngang trên dây có vận tốc V= 20 cm/s. Một điểm M trên dây cách O một khoảng 2,5 cm dao động với phương trình:
A. u_{M}=2sinleft ( 2pi t-frac{pi}{4} 
ight )(cm) B. u_{M}=2sinleft ( 2pi t+frac{pi}{4} 
ight )(cm)
C. u_{M}=2sinleft ( 2pi t+pi )(cm) D. u_{M}=2sin 2pi t (cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về sóng điện từ

Phát biểu nào sau đây là sai

A. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa

B.

Sóng điện từ mang năng lượng

C. Sóng điện từ truyền đi có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng

D.

Sóng điện từ là sóng ngang

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về ánh sáng là sóng

Theo quan niệm ánh sáng là sóng thì khẳng định nào là sai?
A. Hai ánh sáng kết hợp gặp nhau sẽ giao thoa với nhau.
B. ánh sáng là sóng điện từ.
C. ánh sáng là sóng ngang.
D. Trong môi trường đồng nhất, đẳng hướng, ánh sáng truyền đi bên cạnh các chướng ngại vật theo đường thẳng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay