sông ngòi

12 kết quả phù hợp trong mục sông ngòi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất khí hậu nước ta

Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
-Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
- Tính chất khí hậu này ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thuận lợi và khó khăn của sông ngòi với sản xuất

Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất ở nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giá trị của sông ngòi nước ta

Sông ngòi nước ta có những giá trị gì? Nguyên nhân nào làm cho sông ngòi bị ô nhiễm? Vấn đề bảo vệ nguồn nước sông ra sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta

Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta ? Kể tên một số hệ thống sông lớn ?
Câu 2 : Trình bày đặc điểm khí hậu Việt Nam ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sông ngòi nước ta

Vì sao phần lớn các sông ở nc ta đều là sông nhỏ, ngắn và dốc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ địa hình và sông ngòi Châu á

Chứng minh đặc điểm sông ngòi Châu á. Phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình, khí hậu Châu á.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sông ngòi Châu á.

Chứng minh đặc điểm sông ngòi Châu á. Phản ánh rõ nét đặc điểm địa hình, khí hậu Châu á

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần tự nhiên nước ta

Tại sao thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Tính chất này biểu hiện ở những thành phần tự nhiên nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam

Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu khu vực Đông Á

Nêu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan khu vực Đông Á? Ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ khu vực này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tự nhiên Châu Âu

Trình bày đặc điểm tự nhiên Châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những thuân lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á

Đặc điểm cảnh quan tự nhiên châu Á ? Những thuân lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay