sóng trung

23 kết quả phù hợp trong mục sóng trung
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng ngắn

Thông tin dưới nước thường sử dụng sóng vô tuyến nào?
A. Sóng ngắn. B. Sóng trung. C. Sóng cực ngắn. D. Sóng dài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng vô tuyến

Trong các loại sóng vô tuyến thì
A. sóng dài truyền tốt trong nước B. sóng ngắn bị tầng điện li hấp thụ
C. sóng trung truyền tốt vào ban ngày D. sóng cực ngắn phản xạ ở tầng điện li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sóng điện từ

Cho một sóng điện từ có tần số f = 2 MHz. Sóng điện từ này thuộc dải
A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng ngắn D. Sóng trung< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay