sốt rét

15 kết quả phù hợp trong mục sốt rét
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp

Câu 1
Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?
Câu 2(2điểm)
Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng : về tập tính và môi trường sống?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu hiện của bệnh sốt rét

Những biểu hiện dưới đây,biểu hiện nào là của bệnh sốt rét.
A.Đau quặn bụng B.Sốt liên miên hoặc từng cơn,rét run
C.Sốt cao,mình dau,mặt đỏ,ra mồ hôi D.Đau bụng đi ngoài,ra chất nhầy

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Con đường vào cơ thể của trùng sốt rét

. Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ?
a. Qua ăn uống b. Qua hô hấp c. Qua máu d. Cả a, b, và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng sốt rét phá hủy tế bào máu

Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
a. Bạch cầu b. Hồng cầu c. Tiểu cầu d. Cả a, b và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh là :
A, Trùng giày, trùng kiết lị. C, Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
B, Trùng biến hình, trùng sốt rét. D, Trùng roi xanh, trùng giày.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật di chuyển bằng chân giả

Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng chân giả?
A. Trùng sốt rét B. Trùng giày C. Trùng roi xanh D. Trùng biến hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xâm nhập trùng sốt rét vào cơ thể

Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người qua đường:
A. Máu B. Tiêu hóa C. Hô hấp D. Da

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng có hạt diệp lục

Trùng nào có hạt diệp lục?
A. Trùng roi B. Trùng biến hình C. Trùng giày D. Trùng sốt rét

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét

So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét về các đặc điểm sau: Kích thước so với hồng cầu, con đường truyền dịch bệnh, nơi kí sinh, tác hại ,tên bệnh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách phòng chống bệnh sốt rét

Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi? Nêu cách phòng chống bệnh sốt rét mà em biết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người

Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người ở :
a. Máu b . Tuỵ
c . Thành ruột d . Nước bọt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người

Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người ở :
a. Máu b . Tuỵ
c . Thành ruột d . Nước bọt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ô nhiễm môi trường và sốt rét

Vấn đề ô nhiễm môi trường có liên quan đến dịch bệnh sốt rét không
A Có B Không
C Hiếm khi D không cần bảo vệ môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kí sinh của trùng sốt rét

Trùng sốt rét thường kí sinh ở:
A Hồnh cầu B Bạch cầu
C Hồng cầu và muỗi Anôphen D Tiểu cầu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

trùng sốt rét vào cơ thể người

Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào?
a.Qua ăn uống b.Qua hô hấp c.Qua máu d.Qua muỗi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay