sử 10

40 kết quả phù hợp trong mục sử 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tổ chức đầu tiên của xã hội loài người

CÂU 1 Tổ chức đầu tiên của xã hội loài người là gì ? Mối quan hệ của tổ chức đó ?
CÂU 2 : Vì sao tư hữu xuất hiện ? Tác động của việc tư hữu xuất hiện là gì? (5 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa của Trung Quốc

Trình bày những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến trong lĩnh vực tư tưởng – tôn giáo và kiến trúc? Nêu những hiểu biết của em về tư tưởng Nho giáo ở Trung Quốc thời phong kiến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện hình thành Vương quốc Lào

Hãy nêu điều kiện hình thành Vương quốc Lào và nêu những nét văn hóa tiêu biểu của vương quốc này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vài nét về vương triều Mô-gôn của Ấn Độ

Trình bày những nét chính về Vương triều Mô – gôn của Ấn Độ phong kiến?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh

Câu 1 (3 điểm)
Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 (3 điểm)
Cách mạng công nghiệp ở châu Âu (cuối thế kỷ XVIII) đem lại những hệ quả gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1918

Tóm tắt những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1918?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đời sống của người việt cổ thời Văn Lang Âu Lạc

Câu 1 Em có nhận xét gì về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
- Sống đơn sơ, giản dị, hòa nhập với thiên nhiên (dẫn chứng: ăn, trang phục, nhà ở…)
- Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng: các phong tục tập quán, ca múa, lễ hội, tín ngưỡng…
Câu 2
Nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

+ Nhà Trần có vua hiền, tướng tài, triều đình quyết tâm đoàn kết nội bộ và đoàn kết nhân dân chống xâm lược…
+ Nhà Trần vốn được lòng dân bởi những chính sách kinh tế của mình Rightarrow nhân dân đoàn kết xung quanh triều đình vâng mệnh kháng chiến…

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển của Campuchia

Trình bày sự hình thành và phát triển của vương quốc Campuchia?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

5 triều đại phong kiến trung quốc

Câu 1) Hãy nêu tên và thời gian tồn tại của 5 triều đại phong kiến Trung Quốc.
Câu 2 ) Hãy nêu sự ra đời, đặc điểm kinh tế, chính trị của các Lãnh địa Phong kiến Tây Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc phát kiến địa lý ở Tây Âu

Các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Au thời hậu kì trung đại:
- Nguyên nhân.
- Kết quả các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu.
- Thắng lợi của các cuộc phát kiến địa lí là thắng lợi trên lĩnh vực nào ở Tây Au?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào

Cơ sở hình thành, các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào. Điểm khác biệt của vương quốc Lào so với các nước trong khu vực.c

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli.

Hoàn cảnh ra đời, chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli. Điểm quan trọng của vương triều Hồi giáo Đêli đối với sự phát triển của văn hoá An Độ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường

Sự phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường được thể hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV đầu tkỉ XVI

Nguyên nhân nào thúc đẩy các cuộc phát kiến địa lí vào cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI. Có những cuộc phát kiến chính nào và nó đã để lại hệ quả gì cho nhân loại?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa của phương đông cổ đại

Hãy cho biết những thành tựu văn hóa nổi bật của phương Đông thời cổ đại?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân sự xuất hiện tư hữu

Câu 1 (4 điểm)
Nguyên nhân của sự xuất hiện tư hữu? Sự xuất hiện tư hữu dẫn đến xã hội biến đổi như thế nào?
Câu 2 (6 điểm)
Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí thời hậu kì trung đại ở Tây Âu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của Đảng Quốc đại

Sự thành lập Đảng Quốc đại và vai trò của nó trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay