sử 12

5 kết quả phù hợp trong mục sử 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh

Trong hoàn cảnh nào mà Đảng ta đã quyết định thành lập mặt trận
Việt Minh? Những hoạt động và vai trò của mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930

Từ sự phân hóa của hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng Đảng, sự thất bại của Việt Nam quốc dân Đảng, hãy cho biết nguyên nhân chung dẫn tới quá trình đó? Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 có vai trò gì đối với cách mạng Vn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Nêu các khuynh hướng chính trị và biểu hiện của nó trong phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Anh (chị) có nhận xét gì về kết cục của các khuynh hướng ấy?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong những năm: 1945, 1949, 1950, đã giành được những thắng lợi to lớn như thế nào? Từ đó, hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

su viet nam

so sánh bản luận cương chính trị tháng 10/1930 với nghị quyết của hội nghị 5/1941. cảm ơn mọi người nhiều< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay