sử 6

53 kết quả phù hợp trong mục sử 6
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1/ Nguyên nhân khởi nghĩa 2 Bà Trưng?
2/ Trình bày khởi nghĩa Lí Bí?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tầm quan trọng của nghề nông trồng lúa nước

Trình bày tầm quan trọng của nghề nông trồng lúa nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang

Những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim

Trình bày ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trận chiến Bạch Đằng

Câu 1.Vì sao nói trận chiến Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc?

Câu 2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng(năm 40)

Hãy trình bày cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng(năm 40)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta

Câu 1: Nhà Lương đã siết chặt ách đô hộ đối với nước ta như thế nào ? (2.5 điểm) Câu 2: Lí Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ? Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân? (2.5 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống

Nêu diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhân dân ta. Qua đó em có nhận xét gì về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước khu vực Đông Nam Á

Hiện nay khu vực Đông Nam á có bao nhiêu nước. Hãy kể tên ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang

Hãy cho biết những lý do ra đời nhà nước Văn Lang. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình ra đời của nước Cham-pa độc lập

Câu 1. (2.0 điểm)
Hãy trình bày quá trình ra đời của nước Cham-pa độc lập?
Câu 2
Từ xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua những thời kì nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến trận chiến trên sống Bạch Đằng

Câu 2
Hãy trình bày diễn biến, kết quả trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938? Công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần

Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào?(3đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian nhà Tần xâm lược nước ta

Nhà Tần xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A: Năm 216 trước Công nguyên
B: Năm 217 trước Công nguyên
C: Năm 218 trước Công nguyên
D: Năm 219 trước Công nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian thành lập nước Văn Lang

Câu 1: Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào?
A: Thế kỷ VII trước Công nguyên
B; Thế kỷ VIII trước Công nguyên
C: Thế kỷ I X trước Công nguyên
D: Thế kỷ X trước Công nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian nhà nước Âu Lạc sụp đổ

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ vào thời gian nào?
A: Năm 176 trước Công nguyên
B: Năm 177 trước Công nguyên
C: Năm 178 trước Công nguyên
D: Năm 179 trước Công nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc

Câu 1) Trình bày những chuyển biến về nông nghiệp của nước ta trong thời kì Bắc thuộc.
Câu 2) Vì sao nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Câu1 ( 3 điểm)
Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng khắp nơi đã nói lên điều gì ?
Câu 2 ( 7 điểm)
Em hãy trình bày về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 722 .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn

So sánh sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn ( con người, công cụ sản xuất, tổ chức xã hội)?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kể tên các quốc gia cổ đại phương đông

Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông? Được hình thành ở những khu vực nào? Vào khoảng thời gian nào?< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay