sử 7

83 kết quả phù hợp trong mục sử 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kế hoạch đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền trong lịch sử

1/ Kế hoạch đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền?
2/ Họ Khúc giành quyền tự chủ như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai cấp xã hội cổ đại Hi Lạp Rô ma

Xã hội cổ đại Hi Lạp- Rô ma gồm những giai cấp nào?Địa vị của các giai cấp đó trong xã hội?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cách mạng Pháp

Trình bày tình hình nước Pháp trước cách mạng tư sản 1789? Cách mạng tư sản Pháp có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về lãnh địa phong kiến

Câu 1
Thế nào là lãnh địa phong kiến? Nêu đặc điểm chính của nền kinh tế trong lãnh địa?

Câu 2:(3 điểm)
Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ở Chân Âu được hình thành như thế nào ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

câu hỏi bài tập sử

vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời lý

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

câu hỏi bài tập sử

những thành tựu kinh tế, văn hóa thời lý

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đề cương ôn tập Lịch Sử lớp 7 1 tiết

I,Lịch Sử Thế Giới

Câu 1: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

Câu 2: Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào?Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

II,Lịch Sử Việt Nam

Câu 1: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền từ Trung Ương đến địa phương thời Tiền Lê?

Câu 2: Nhà Lý ra đời như thế nào? Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền ở Trung Ương và địa phương?

Câu 3: Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Câu 4: Trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Sông Như Nguyệt? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

Câu 5: Nêu những nét chính trong nền kinh tế nông nghiệp,thủ công nghiệp và thương nghiệp? Mối quan hệ giữa nông nghiệp,thủ công nghiệp và thương nghiệp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chủ trương phát triển nông nghiệp thời Trần

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp thời Trần ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những hiểu biết của em về Nguyễn Trãi (1380 – 1442).

Trình bày những hiểu biết của em về Nguyễn Trãi (1380 – 1442).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thể chế nhà nước của các quốc gia phong kiến

, Hãy cho biết thể chế nhà nước của các quốc gia phong kiến ? Sư khác nhau về quyền hành giữa Vua phương Đông và Vua phương Tây ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự kiện thời gian kháng chiến nguyên mông

Em hãy điền những sự kiện lịch sử sao cho phù hợp với thời gian trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên của nhà Trần ( 5 điểm).
Tháng 1-1258………………………………………………………………………..
Ngày 29-1-1258…………………………………………………………………….
Năm1285…………………………………………………………………………....
Tháng 5-1285………………………………………………………………………..
Tháng 12-1287………………………………………………………………………
Tháng 1-1288………………………………………………………………………..
Tháng 4-1288………………………………………………………………………..

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Luật pháp, quân đội thời Trần

Những nét chính về luật pháp, quân đội thời Trần?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh Nhà Trần thành lặp

Hoàn cảnh Nhà Trần thành lặp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách đánh giặc sáng tạo của Lý Thường Kiệt

Cách đánh giặc sáng tạo của Lý Thường Kiệt được biểu hiện ở những điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bối cảnh ra đời của nhà Lý

Bối cảnh ra đời của nhà Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về luật pháp, quân đội nhà Lý

Biết được những nét chính về luật pháp, quân đội nhà Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công lao của Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền

Nhận xét công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân phong trào Tây Sơn giành thắng lợi

Vì sao phong trào nông dân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi? ý nghĩa lịch sử?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn

Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 đến năm 1789?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống

Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay