su 8

81 kết quả phù hợp trong mục su 8
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX

Trình bày các cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX? Kết cục và ý nghĩa của các đề nghị cải cách đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nội dung cuộc Duy tân minh trị

Nội dung cuộc Duy tân minh trị?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu kỹ thuật cuối TK XVIII - đầu TK XIX

Thành tựư chủ yếu về kỹ thuật cuối TK XVIII - đầu TK XIX ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước thực dân đề quốc

Kể tên các nc của các nc thực dân đế quốc trong khu vực ĐNA cuối TK XIX - Đầu TK XX:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành lập quốc tế thứ nhất

Quốc tế thứ nhất được thành lập ngày
A. 28-9-1860 B. 28-9-1862
B. 28-9-1864 D. 28-9-1869

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trào lưu triết học ánh sáng Pháp

Những đại diện tiêu biểu của trào lưu triết học ánh sáng Pháp là.
A. Mông te xki ơ, vônte, xanh xi mông
B. Mông te xki ơ, Vônte, Rút xô
C. Xanh xi mông, phu - ri - ê, Ô-oen
D. Mông te xki ơ, Xanh xi mông, Phu - ri - ê

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tổ chức chính quyền nhà Lý

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của khởi nghĩa Yên thế

ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khởi nghĩa Yên Thế

Em hãy cho biết nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về chiến tranh thế giới thứ hai

bạn hãy cho biết trong chiến tranh thế giới hai nước nào theo phe phát- xít

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệm vụ chính của Liên hiệp quốc

Trình bày nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hiệp quốc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân để Pháp xâm lược Việt Nam

Nguyên nhân sâu xa để Pháp xâm lược Việt Nam?
A Bảo vệ đạo Gia Tô
B Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự
C Khai hoá văn minh cho người Việt
D ểTả thù triều đình Huế

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự kiện xảy ra ngày 5/6/1911 tại Sài Gòn

Sự kiện quan trọng nào xảy ra vào ngày 5/6/1911 tại Sài Gòn?
A Nguyễn Ái Quốc trở lại Việt Nam
B Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
C Thành lập Hội Duy tân
D Tất cả đều sai

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Pháp mở đầu xâm lược Việt Nam

Pháp nổ súng mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam vào thời gian nào?
A 31/8/1858
B 1/9/1858
C 1/9/1859
D 1/7/1859

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa Ri 1871

Nêu ý nghĩa lịch sử của công xã Pa Ri 1871 ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của quốc tế thứ nhất

Hoạt động chủ yếu và vai trò của quốc tế thứ nhất như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian thành lập quốc tế thứ nhất

Quốc tế thứ nhất được thành lập như thế nào ?< Lùi ... 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay