su 8

81 kết quả phù hợp trong mục su 8
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê ( 1885-1895) là:
A, Nga Sơn ( Thanh Hoá)
B, Bãi Sậy ( Hưng Yên)
C, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
D, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Người ban chiếu Cần Vương

, Người thay mặt vua Hàm Nghi ban chiếu “ Cần Vương” là:
A, Phan Đình Phùng B, Nguyễn Thiện Thuật
C, Tôn Thất Thuyết D, Nguyễn Trung Trực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Danh hiệu Bình Tây Đại Nguyên Soái

, “ Bình Tây Đại Nguyên Soái” là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh:
A, Trương Định B, Nguyễn Hữu Huân
C, Nguyễn Trung Trực D, Võ Duy Dương

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục tiêu của tư sản chống phong kiến

Mục tiêu của giai cấp tư sản chống phong kiến là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách mạng công nghiệp từ Anh

- Những năm 30 TK XIX phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ...Mác và Ănghen cải tổ tổ chức “ Những người chính nghĩa” thành “Đồng minh những người Cộng sản”
ightarrowchính Đảng đầu tiên của giai cấp vô sản 
ightarrow 1/ 1848 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời.
- Là một văn kiện quan trọng củ CNXH khoa học...vạch đường lối đấu tranh cho giai cấp vô sản

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào đấu tranh của các nước Đông Nam á

Vì sao phong trào đấu tranh của các nước Đông Nam á đều bị thất bại?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chính của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911

Hãy trình bày tóm tắt diễn biến chính của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911?

Nêu tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước nhật trở thành chủ nghĩa tư bản

chứng minh rằng: Cuộc duy tân Minh Trị đã đưa nước nhật trở thành chủ nghĩa tư bản

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách mạng Nga 1905-1907

Tại sao cách mang Nga 1905-1907 diễn ra

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của công xã Pari

Nêu ý nghĩa và bài học của Công Xã Pa ri

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai cuộc cách mạng nước Nga

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị.

Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách mạng tư sản Pháp

Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách mạng tháng 10 Nga

Trình bày diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chiến tranh thế giới thứ hai

Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự kiện thế giới hiện đại 1917 đến 1945

Dưới đây là các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945. Hãy chọn ghi lại 5 sự kiện em cho là cơ bản nhất.
a. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945.
b. Nước Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.
c. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á.
d. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
e. Nước Nhật xâm lược Trung Quốc.
g. Cao trào cách mạng ở châu Âu.
h. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.
i. Liên Xô tiến hành các kế hoạch 5 năm.
k. Chủ nghĩa phát xít hình thành ở Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phát xít hoá của Nhật

Quá trình phát xít hoá của Nhật diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Thập niên 20 của thế kỉ XX B. Thập niên 30 của thế kỉ XX
C. Thập niên 40 của thế kỉ XX D. Thập niên 50 của thế kỉ XX

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành quả của nhân dân Xô Viết

Yếu tố nào quan trọng nhất mà nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả cách mạng của mình?
A. Nhân dân Xô viết cần cù, có tinh thần chịu đựng gian khổ
B. Đảng Bôn-sê-vích đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn
C. Hồng quân Liên Xô chiến đấu dũng cảm, kiên cường
D. Tất cả các yếu tố trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất

Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ? Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào ? Từ kết cục của chiến tranh thế giới thư nhất, em hãy nêu tính chất của nó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình bày ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari

Vì sao nói Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới ? Trình bày ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari.< Lùi ... 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay