sự biến thiên

22 kết quả phù hợp trong mục sự biến thiên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị (C).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Chứng minh rằng đường thẳng (d) : y = -x là trục đối xứng của (C).
(HD : chứng minh đường thẳng
Resized Image
cắt (C) tại hai điểm A, B thì trung điểm M của AB thuộc (d))

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị (C)
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2.Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) : y = mx + 1 cắt đồ thị của hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập định của hàm số

Caâu 1
Tìm tập định của hàm số
Resized Image
Caâu 2
1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
Resized Image
2. Tìm hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d):
y=2x-2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị của hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C)

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét sự biến thiên của hàm số

Câu1. Cho hàm số
Resized Image
a) Vẽ đồ thị (P)
b) Xét sự biến thiên của hàm số trong khoảng (0; 1).
c) Xác định giá trị của x sao cho y < 0 .
Câu 2:
Trong mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy, cho hai điểm A (1 ; 3 ) , B ( 5 ; -1 ).
a)Tìm tọa độ giao điểm I của AB với trục Ox.
b)Tìm tọa độ điểm C thuộc trục Oy sao cho IC vuông góc với AB.
c)Tính diện tích tam giác ABC.
1-/ Cho 4 điểm A , B , C , D bất kỳ . Gọi E , F lần lượt là trung điểm AB , CD
Chứng minh
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình các parabol

1.Lập phương trình các parabol sau:
a)đi qua 3 điểm A(1;4) ,B(– 1;8) ,C(2;5)
b) có đỉnh S(2;3) và đi qua điểm A(1;2)
2..Cho hàm số y = x2 – 2x – 1
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Cho hàm số

Resized Imagecó đồ thị là (P).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng (d) :y = - x + 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm của mặt phẳng với đường thẳng

Cho hàm số

Resized Image
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image(1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
2. Chứng minh đường thẳng (d): x – y + m = 0 luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 2 điểm phân biệt A, B với mọi m. Tìm m sao cho

Resized Imagevới O là gốc tọa độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên hàm số

Cho hàm số
1) Khảo sát sự biến tResized Imagehiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
2) Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng .(d) y=4x+2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số:

Resized Image (m là tham số)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 8.
2) Xác định m sao cho đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm sốy=frac{1}{3}x^{3}-x^{2}
2/Tính thể tích vật tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi ( C), y=0, x=0và x=3 quay xung quanh trục Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị

Cho hàm số

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại gốc tọa độ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào của m thì f(x) là hàm số bậc nhất

Cho hàm số: ( là tham số).Với những giá trị nào của :a) là hàm số bậc nhất. b) nghịch biến trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Khảo sát sự biến thiên của hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

khảo sát sự biến thiên

cho hàm số y=(2x+3)/(x+1) có đồ thị (h)
a) khảo sát sự biến thiên hàm số, tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số đó
b) tìm những điểm thuộc (h) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 đường tiệm cận nhỏ nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát đồ thị hàm số, Tìm GTLN

Câu 1: Cho hàm số y=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}(m-1)x^2+(m-2)x+1 (1)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với m=-1

2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị A, B đồng thời 2 điểm đó cùng với D(3;\frac{7}{2}) và gốc toạ độ O tạo thành hình bình hành OADB

Câu 2: Cho các số dương x;y;z thoả mãn: x+y+z\leq3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

P = \sqrt{x^2+x-1}+\sqrt{y^2+y-1}+\sqrt{z^2+z-1}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực đại tại x = 1

Cho hàm số: Gọi () là đồ thị của nó.. Xác định để hàm số đơn điệu trên . Khi đó hàm số đồng biến hay nghịch biến? Tại sao?. Tìm tất cả các điểm cố định trong mặt phẳng tọa độ mà () đi qua với mọi giá trị . Tiếp tuyến của () tại mỗi điểm cố định đó có cố định hay không khi m thay đổi? Tại sao?. Với giá trị nào của thì hàm số đạt cực đại tại . Trong trường hợp đó, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của a, hãy xét sự biến thiên của hàm số

Cho hàm số: a) Tùy theo các giá trị của , hãy xét sự biến thiên của hàm sốb) Xác định để khi


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay