sự đóng và duỗi NST

1 kết quả phù hợp trong mục sự đóng và duỗi NST
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những biến đổi hình thái của NST

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kỳ nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kỳ? Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay