sự ngưng tụ

5 kết quả phù hợp trong mục sự ngưng tụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa sự ngưng tụ

a. Sự ngưng tụ là gì ? Cho 2 ví dụ?
b. Giải thích hiện tượng sương đọng trên lá cây?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự chuyển thể rắn sang thể lỏng

Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng gọi là :
A. Sự ngưng tụ B. Sự nóng chảy C. Sự bay hơi D. Sự đông đặc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự dịch chuyển thể lỏng sang thể hơi

Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể hơi gọi là :
A. Sự ngưng tụ B. Sự nóng chảy C. Sự bay hơi D. Sự đông đặc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về sự ngưng tụ

Sự ngưng tụ là:
A. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn B. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
C. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí D. Sự chuyển từ thể khí sang thể lỏng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự ngưng tụ là gì

Sự ngưng tụ là sự chuyển một chất từ :
A. thể lỏng sang thể hơi. B. thể lỏng sang thể rắn.
C. thể rắn sang thể lỏng. D. thể hơi sang thể lỏng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay