sự nở vì nhiệt

4 kết quả phù hợp trong mục sự nở vì nhiệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ đã đun nóng

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn. Kể tên hai ứng dụng thực tế của sự nở vì nhiệt của vật rắn.
Một tấm đồng mỏng hình vuông cạnh a=30cm ở nhiệt độ 0^{circ}C, khi nung nóng đến nhiệt độ t thì diện tích tăng thêm 17,1 cm2. Biết hệ số nở dài của đồng là
Resized Image
. Tính nhiệt độ t đã nung nóng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của đòn bẩy

Hãy nêu tác dụng của đòn bẩy, lấy1 ví dụ ?
Mô tả thí nghiệm sự nở vì nhiệt của chất rắn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự nở vì nhiệt của chất rắn

a. Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn?
b. Vận dụng : Giải thích tại sao trên đường ray xe lửa các chỗ nối phải để cách nhau một khe hở nhỏ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự nở vì nhiệt của các chất

So sánh về độ nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí ta nói:
A. Chất khí nở nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở nhiều hơn chất rắn.
B. Chất khí nở ít hơn chất lỏng, chất lỏng nở nhiều hơn chất rắn.
C. Chất khí nở nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở ít hơn chất rắn.
D. Chất khí nở ít hơn chất lỏng, chất lỏng nở ít hơn chất rắn.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay