sự sôi

2 kết quả phù hợp trong mục sự sôi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sự sôi

Chọn câu sai
A.Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
B.Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng.
C.Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
D.Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của sự sôi

Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi?
A. Xãy ra ở bất kì nhiệt độ nào. B. Chỉ xãy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.
C. Chỉ xãy ra trong lòng chất lỏng D. Chỉ xãy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay