sự tiến hóa

3 kết quả phù hợp trong mục sự tiến hóa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa về tổ chức của giới động vật

Sự tiến hóa về tổ chức cơ thể của giới động vật thể hiện như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự tiến hoá của sinh giới

Những đặc điểm nào sau đây thể hiện sự tiến hoá của sinh giới:
A: Sự phức tạp dần về tổ chức cơ thể B: Sự chuyên hoá về chức năng ngày càng cao.
C: Sự liên hệ với môi trường ngày càng chặt chẽ D: Cả A, B và C E: tất cả đều sai

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa của trùng đế giày

Tìm những đặc điểm để chứng minh trùng giày tiến hoá nhất trong ngành động vật có xương sống.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay