sườn tây

1 kết quả phù hợp trong mục sườn tây
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu Nam Mỹ

- Nêu sự phân hóa khí hậu ở Nam Mỹ? Vì sao có sự phân hóa đó?
- Giải thích: Sườn Đông dãy Anđét có thực vật đa dạng phong phú hơn sườn Tây?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay