Bài tập về tác dụng dòng điện

2 kết quả phù hợp trong mục tác dụng dòng điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

5 tác dụng của dòng điện

Nêu 5 tác dụng của dòng điện? Lấy ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dòng điện không có tác dụng nào

Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?
A. Làm nóng dây dẫn
B. Làm chất khí phát sáng
C. Hút các vụn nhôm, đồng
D. Làm tê liệt thần kinh< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay