tác dụng nhiệt

8 kết quả phù hợp trong mục tác dụng nhiệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

5 tác dụng của dòng điện

Nêu 5 tác dụng của dòng điện? Lấy ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều có các tác dụng gì?
A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang. D. Cả A,B,C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Hãy kể các tác dung của dòng điện
Trình bày về tác dụng nhiệt của dòng điện và cho ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Tác dụng nhiệt của dòng điện là không có ích trong những dụng cụ nào sau đây?

A. Ấm điện.

B. Bàn là.

C. Ti vi.

D. Máy sưởi điện.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuông điện hoạt động được là nhờ tác dụng nào của dòng điện

Chuông điện hoạt động được là nhờ tác dụng nào của dòng điện ?

A. Tác dụng hoá học.

B. Tác dụng từ.

C. Tác dụng nhiệt.

D. Tác dụng sinh lí.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng nóng sáng

Khi chạy qua dây tóc bóng đèn, dòng điện đã gây ra…………….. làm dây tóc nóng tới……………và…….
A. tác dụng nhiệt khoảng 25000C phát sáng
B. hiện tượng nóng sáng nhiệt độ rất cao dây tóc đứt
C. sự đốt nóng hàng nghìn độ dây tóc cháy mòn đi
D. hoá học nhiệt độ cao phát sáng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng nhiệt của dòng điện

Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong những dụng cụ nào sau đây ?
A Máy tính bỏ túi .
B Máy thu thanh ( rađio ).
C Quạt điện .
D Nồi cơm điện .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chuông điện thoại bàn reo

Chuông điện thoại để bàn reo là do :
A Tác dụng nhiệt của dòng điện .
B Tác dụng từ của dòng điện .
C Tác dụng hoá của dòng điện .
D Tác dụng sinh lý của dòng điện .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay