tách riêng chất

1 kết quả phù hợp trong mục tách riêng chất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình phản ứng

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết các chất ứng với các chữ cái A, B, D, E, G, X, Y, T, Q:
Resized Image

2. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chứa BaO, MgO và CuO.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay