tài nguyên

22 kết quả phù hợp trong mục tài nguyên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các dạng tài nguyên thiên nhiên nước ta

Tài nguyên thiên nhiên là gì? Nêu các dạng tài nguyên chủ yếu? cho ví dụ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường

Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn tài nguyên chính của đới lạnh

Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên đới lạnh vẫn chưa được khai thác?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta

Câu 1 : (1đ) Kể tên các ngành kinh tế biển ở nước ta ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo ở nước ta .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nguồn năng lượng sạch

Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên tái sinh

Tài nguyên tái sinh là gì? Tài nguyên không tái sinh là gì? Tài nguyên năng lượng vĩnh cữu là gỡ? Cho vớ dụ từng loại.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên tái sinh

Tài nguyên tái sinh là gì? Tài nguyên không tái sinh là gì? Tài nguyên năng lượng vĩnh cữu là gỡ? Cho vớ dụ từng loại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu đặc trưng vùng Đông Bắc Bắc Bộ

Hãy xác định phạm vi và nêu những đặc trưng cơ bản về địa hình, khí hậu, tài nguyên và những hạn chế của miền địa lí tự nhiên: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các tác nhân ô nhiễm môi trường

1.
Nêu các tác nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ?
2.
Nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú, cần phải làm gì để bảo vệ sự phong phú của hệ sinh thái đó?
3.
Hãy giải thích vì sao phải sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng

Kể tên ít nhất 5 loại cây rừng? Là học sinh cần làm gì để bảo vệ tài nguyên rừng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước ta có nguồn khoáng sản đa dạng

Chứng minh rằng nc ta có nguồn tn khoáng sản đa dạng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh nước ta tài nguyên phong phú, đa dạng

Chứng minh nước ta cónguồntàinguyênkhoángsảnphongphú, đadạng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta

Nước ta cónguồntàinguyênkhoángsảnphongphú,đadạng. Hãychobiếttạisao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh hưởng của tự nhiên tới công nghiệp nước ta

- Phân tích ảnh hư¬ởng của các nhân tố tự nhiên, tới sự phát triển công nghiệp của nước ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân số và tài nguyên nước ta

Dân số có sức ép như thế nào đến tài nguyên và môi trường.Giải pháp khắc phục?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu hiện trạng tài nguyên biển Việt Nam

Nêu hiện trạng tài nguyên biển Việt Nam? Những nguyên nhân hậu quả và phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo ở nước ta .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tài nguyên tái sinh

Tài nguyên nào sau đây thuộc loại tài nguyên tái sinh ?
A. Khí đốt và tài nguyên sinh vật. B. Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất.
C. Dầu mỏ & tài nguyên nước. D. Bức xạ mặt trời & tài nguyên sinh vật.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay