tam giác đều

13 kết quả phù hợp trong mục tam giác đều
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác

Câu I : Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A( ) , B() , C()
1. Chứng minh ba điểm A, B , C không thẳng hàng.
2. tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.
3. Tính chu vi của tam giác ABC.

Câu II : Cho tam giác đều OMN có cạnh bằng 1. Điểm O trùng với gốc toạ độ , MN song song với trục Ox , M là điểm có toạ độ dương. Tính toạ độ hai đỉnh M , N.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với 3 số thực dương

Bài 1:
Cho tam giác ABC đều cạnh a. Hai điểm M,N biến thiên trên AB,AC sao cho
Resized Image
. Chứng minh rằng chu vi tam giác AMN không đổi
Bài 2:
Cho a,b,c là 3 số thực dương
Chứng minh rằng
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh các số thực dương

Bài 1:
Cho tam giác ABC đều cạnh a. Hai điểm M,N biến thiên trên AB,AC sao cho .

Resized Image
Chứng minh rằng chu vi tam giác AMN không đổi
Bài 2:
Cho a,b,c là 3 số thực dương
Chứng minh rằng
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học lớp 8

Cho tứ giác CBCD với

Resized Image
CD = 12cm. AB là cạnh của hình vuông có diện tích 108 cm2. ở miền trong của tứ giác lấy điểm M sao cho ABCM là hình hình hành.
a, Chứng minh MC là phân giác của BCD
b, Chứng minh DMC là tam giác vuông tại M
c, Chứng minh tam giác AMD cân.
d, Tính AD, BC. Chứng tỏ rằng tam giác ADB là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tổ hợp

1.Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:

Resized Image

Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.
2.Chứng minh rằng với mọi số nguyên n geq 2 ta luôn có:

Resized Image trong đó C_{n}^{k} là số tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 8 hay

Cho tứ giác CBCD với D = 90^{circ}, A = 60^{circ}, B = 150^{circ}. CD = 12cm. AB là cạnh của hình vuông có diện tích 108 cm2. ở miền trong của tứ giác lấy điểm M sao cho ABCM là hình hình hành.
a, Chứng minh MC là phân giác của BCD
b, Chứng minh DMC là tam giác vuông tại M
c, Chứng minh tam giác AMD cân.
d, Tính AD, BC. Chứng tỏ rằng tam giác ADB là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh là tam giác đều

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , BC = a , AB = 2a ,
SA = SB = SC = asqrt{2} .Gọi M , N theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB và CD.
a) Chứng minh tam giác SMN là tam giác đều.
b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng SN.Chứng minh MI (SCD).
Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng SC.Chứng minh mặt phẳng (IME) (SMN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

. Giải phương trình:. Tam giác nhọn có các góc thỏa mãn hệ thức :Chứng minh rằng tam giác là tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tam giác đều

Cho đều cạnh , trọng tâm .a. Tính các tích vô hướng b. Gọi là điểm thỏa mãn . chứng minh rằng là hình bình hành, từ đó tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác đều Tìm điều kiện Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nha

Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là , đường cao . Mặt phẳng qua a) Tìm điều kiện của để cắt cạnh tại . Tính diện tích b) Tính theo để chia hình chóp theo hai phần có thể tích bằng nhau. Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay