tam giác nội tiếp

4 kết quả phù hợp trong mục tam giác nội tiếp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tam giác nội tiếp đường tròn

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H.
a) Chứng minh các tứ giác CEHD và BFEC nội tiếp.
b) Chứng minh OA vuông góc EF.
c) Cho số đo cung AB bằng 90 độ, số đo cung AC bằng 120 độ
Tính theo R diện tích hình giới hạn bởi AB, AC và cung BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H.
a) Chứng minh các tứ giác CEHD và BFEC nội tiếp.
b) Chứng minh OA vuông góc EF.
c) Cho số đo cung AB bằng 90^{circ}, số đo cung AC bằng 120^{circ}
Tính theo R diện tích hình giới hạn bởi AB, AC và cung BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho tam giác ABC (góc A nhọn) nội tiếp đường tròn (0;R)Kẻ các đường cao BE; CF;(E thuộc AC ,F thuộc AB)
a. Chứng minh : AE.AC=ÀF.AB
b. Khi A di động trên cung lớn BC của đường tròn (0;R);B và C cố định
Chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF không đổi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng

a) Lập phương trình đường thẳng đi qua P(2;-1) sao cho đường thẳng đó cùng với hai đường thẳng: (d1): 2x – y + 5 = 0; (d2): 3x + 6y – 1 = 0
Tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao của (d1) và (d2).
b) cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. M là một iểm chuyển động trên đường tròn (O). Tìm vị trí của điểmm M để biểu thức:

Resized Imageđạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Tính các giá trị đó< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay