tam giác vuông

23 kết quả phù hợp trong mục tam giác vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất.

Câu 1.Tìm giá trị nhỏ nhất.
Resized Image
Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho bíêt AB= 15cm, AH = 12cm.
a. Chứng minh Resized Image
b. Tính độ dài các đoạn thẳng BH, HC, AC.
c. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 5cm, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh tam giác CEF vuông.
d. Chứng minh CE.CA = CF.CB.
..........................................................................................................................................

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài chiều cao tam giác

Bài 1: Ga Nam định cỏch ga Hà nội 87km. Một tàu hoả đi từ Hà Nội đi T.P. Hồ Chớ Minh, sau 2 giờ một tàu hoả khỏc xuất phỏt từ Nam Định đi T.P.HCM. Sau 3 h tớnh từ khi tàu thứ nhất khởi hành thỡ hai tàu gặp nhau. Tớnh vận tốc mỗi tàu ,biết rằng ga Nam Định nằm trờn quóng đường từ Hà Nội đi T.P. HCM và vận tốc tàu thứ nhất lớn hơn tàu thứ hai là 5km/h.
Bài 2: :Cho tam giác vuông ABC(Â = 90 độ) có AB = 12cm,AC = 16cm.Tia phân giác gúc A cắt BC tại D.
a) Tính tỉ số diện tớch 2 tam giỏc ABD và ACD.
b) Tính độ dài cạnh BC của tam giỏc .
c) Tính độ dài cỏc đoạn thẳng BD và CD.
d) Tính chiều cao AH của tam giỏc
Bài 3: Tính:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P): Resized Imagevào diểm B(0;1).
4. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm B(0;1) và có hệ số góc k.
5. Chứng minh rằng đường thẳng (d)luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt
E và F với mọi k.
6. Gọi hoành độ của hai điểm E và F lần lượt là x1 và x2. Chứng minh rằng:
x1.x2 = -1, từ đó suy ra tam giác EOF là tam giác vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh pt có 2 nghiệm phân biệt

Cho PT:
Resized Image
a) Giải Pt khi m = 1
2) CMR PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
3) Gọi hai nghiệm của PT là
Resized Image
. Tìm giá trị của m để Resized Image là đọ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng Resized Image .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt của phương trình

Cho PT:
Resized Image
a) Giải Pt khi m = 1
2) CMR PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
3) Gọi hai nghiệm của PT là Resized Image . Tìm giá trị của m để Resized Image
là đọ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng sqrt{12}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học lớp 8

Cho tứ giác CBCD với

Resized Image
CD = 12cm. AB là cạnh của hình vuông có diện tích 108 cm2. ở miền trong của tứ giác lấy điểm M sao cho ABCM là hình hình hành.
a, Chứng minh MC là phân giác của BCD
b, Chứng minh DMC là tam giác vuông tại M
c, Chứng minh tam giác AMD cân.
d, Tính AD, BC. Chứng tỏ rằng tam giác ADB là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho 3 điểm : A(0; -1),B(3; 0), C(x; 2)
1. Tìm x để tam giác ABC vuông tại B.
2. Khi x = -3
a) Tìm độ dài đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC.
b) Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho 3 điểm : A(0; -1),B(3; 0), C(x; 2)
1. Tìm x để tam giác ABC vuông tại B.
2. Khi x = -3
a) Tìm độ dài đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC.
b) Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho 3 điểm : A(0; -1),B(3; 0), C(x; 2)
1. Tìm x để tam giác ABC vuông tại B.
2. Khi x = -3
a) Tìm độ dài đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC.
b) Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông, với và AB = AD = a, SD = a và SD vuông góc (ABCD).
1) Chứng minh tam giác SBC vuông.
2) Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SBC).
3) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính điện trở trong mạch

Một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều được uốn thành hình như hình 2 , trong đó ABC là một tam giác vuông cân . Trung điểm O của cạnh huyền AB và đỉnh B được nối với nhau bằng đoạn dây ODB cũng tạo với OB thành một tam giác vuông cân . Biết điện trở của đoạn OA là R = 5Omega .
Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB .

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 8 hay

Cho tứ giác CBCD với D = 90^{circ}, A = 60^{circ}, B = 150^{circ}. CD = 12cm. AB là cạnh của hình vuông có diện tích 108 cm2. ở miền trong của tứ giác lấy điểm M sao cho ABCM là hình hình hành.
a, Chứng minh MC là phân giác của BCD
b, Chứng minh DMC là tam giác vuông tại M
c, Chứng minh tam giác AMD cân.
d, Tính AD, BC. Chứng tỏ rằng tam giác ADB là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 21cm, AC = 28 cm. Kẻ đường cao AH và phân giác góc A cắt BC tại D, đường thẳng qua D và song với AB cắt AC tại E.
a) Chứng minh: AH2 = BH.CH
b) Tính BD và DC.
c) Tính diện tích tam giác DEC?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình 3 cạnh của tam giác

a) Viết ph¬ương trình 3 cạnh của tam giác biết C(4;3), đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là: x+2y-5= 0 và 4x+13y-10= 0.
b) .Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1)^{2}+(y+2)^{2}=9 và đường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C) (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác vuông cân

Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R C là điểm giữa của cung AB. Trên cung AC lấy điểm F bất kỳ. Trên dây BF lấy điểm E sao cho BE = AF.
a) Chứng minh DeltaAFC = DeltaBEC.
b) Chứng minh tam giác EFC vuông cân.
c) Gọi D là giao điểm của đường thẳng AC với tiếp tuyến tai B của nửa đường tròn. Chứng minh bốn điểm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 9 cực hay

Tam giác ABC có AB = 15cm , AC =20cm, BC =25cm . Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E . Tính độ dài các đoạn thẳng EB và EC.
Cõu 3 (5 điểm): Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, cú đường cao AH.
Cho biết, AB = 15 cm, AH = 12 cm.
a/ Chứng minh DeltaAHB ~ DeltaCHA.
b/ Tớnh độ dài cỏc đoạn thẳng BH, HC, AC?
c/ Trờn cạnh AC lấy điểm E, sao cho CE = 5 cm, trờn cạch BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh DeltaCEF vuụng.
d/ Chứng minh: CE.CA = CF.CB

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho tam giác vuông ABC ( hat{C}=90^{circ}), O là trung điểm của AB và D là điểm trên cạnh AB ( D không trùng với A, O, B ). Gọi I và J thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD và BCD.
1. Chứng minh OI song song với BC
2. Chứng minh 5 điểm I, J, O, C, D cùng nằm trên một đường tròn
3. Chứng minh rằng CD là phân giác của góc ACB khi và chỉ khi OI = OJ

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác vuông

Cho tam giác ABC, biết AB = 21cm, AC = 28cm BC = 35cm.
a/ Chứng minh tam giác ABC vuông?
b/ Hạ đường cao AH. Tính AH, BH, CH?
c/ Tính góc B, góc C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dựng góc nhọn của tam giác

Dựng góc nhọn α biết tgα = 3/5
Giải tam giác ABC vuông tại A biết: AB = 5cm ;
Resized Image< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay