tần số âm

3 kết quả phù hợp trong mục tần số âm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số dao động trong một giây

Số dao động trong một giây gọi là:
A. Vận tốc của âm B. Tần số của âm
C. Biên độ của âm D. Độ cao của âm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tần số âm

Trờn một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P phát âm có tần số không đổi. Khi P chuyển động với tốc độ 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên thỡ thu được âm có tần số 1207Hz, khi P chuyển động với tốc độ 20 m/s ra xa thiết bị T đứng yên thỡ thu được âm có tần số 1073Hz. Tần số âm do thiết bị P phát là .
A. 1225 Hz. B. 1120 Hz C. 1173 Hz. D. 1138 Hz.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất và đặc tính sinh lí của âm

Chọn câu trả lời đúng. Độ to của âm là đặc tính sinh lí phụ thuộc vào:
A. Vân tốc của âm. B. Tần số và mức cường độ âm.
C. Bước sóng và vận tốc của âm. D. Bước sóng và năng lượng của âm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay