tần số

146 kết quả phù hợp trong mục tần số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dựng biểu đồ đoạn thẳng

Số lượng khách hàng ngày đến tham quan một cuộc triểm lãm sách trong 10 ngày được ghi lại như sau:

Resized Image
a.Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng “tần số”
c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
d. Tìm mốt của dấu hiệu.
e. Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập bảng tần số

Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại như sau

Resized Image

a) Lập bảng tần số?
b) Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát súng?
c) Số điểm thấp nhất của các lần bắn là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu lần xạ thủ đạt điểm 10 ?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
f) Tìm tần số của điểm 8?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số trung vị của bảng phân bố tần số

Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:

Resized Image
Tìm mốt và số trung vị của bảng phân bố tần số trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Điểm kiểm tra toán học kì II của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:
4 5 7 8 9 8 8 4 9 10
9 6 3 6 7 6 9 8 6 9
4 10 7 6 8 5 6 7 8 8

a) Lập bảng tần số.
b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do

Nêu đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do. Gia tốc rơi tự do có những đặc điểm gì? Nêu các định nghĩa sau: Tóc độ góc, chu kỳ , tần số, gia tốc hướng tâm.
Áp dụng: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất . Lấy g = 10m/s2
a.Tính thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất ?
b.Tính quãng đường vật rơi đuợc trong 2s đầu tiên và trong 2s cuối cùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số

Cho bảng số liệu sau: Số tiền lói thu được của mỗi tháng (Tính bằng triệu đồng) của 22 tháng kinh doanh kể từ ngày bố cáo thành lập công ty cho đến nay của một công ty
12 13 12,5 14 15 16,5 17 12 13.5 14,5 19
12,5 16,5 17 14,5 13 13,5 15,5 18,5 17,5 19,5 20
a) Lập bảng phõn bố tần số ,tần suất ghộp lớp theo cỏc lớp [12;14), [14;16), [16;18), [18;20].
b) Tớnh số trung bỡnh cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dấu hiệu thống kê

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau ( tính theo tạ / ha)
Resized Image

a) Dấu hiệu thống kê là gì ?
b) Lập bảng ''tần số'' và nhận xét.
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê

Kết quả thống kê số từ dùng sai trong cac bài văn của lớp 7 được cho trong bảng sau:
Resized Image

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a)Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A.36 B.40 C.38
b)Số cácgiá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A.8 B.40 C.9

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng tần số

Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài 1 bài tập ( thời gian tính theo phút)
của 30 học sinh.( ai cũng làm được) và ghi lại như sau.
Resized Image

a)Dấu hiệu ở đây là gì?
b)Lập bảng tần số và nhận xét.
c)Hãy chọn số phương án đúng trong các kết quả về số trung bình cộng sau:
A.8,6 B.8,9 C.9,8
d)Tìm mốt của dấu hiệu và vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị góc tới

Câu 1:Trong 3 phút vật thực hiện được 5400 dao động.

a/Tính tần số

b/Tai ta có thể nghe âm thanh do vật này phát ra không? Vì sao?

Câu 2: Cho tia phản xạ như hình vẽ

a/Tìm giá trị góc tới

b/Xác định tia tới

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kì của con lắc

Thực hiện các tính toán tìm các yêu cầu sau:
a, Một con lắc đơn có chiều dài l =1,2 m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,87 m/s2. Tìm chu kỳ của con lắc? Nếu ta đưa nó lên cao 10km thì chu kì của nó tăng hay giảm và giá trị đó là bao nhiêu?
b, Cho hai đầu dây cố định dao động thì trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát trên dây có 4 bụng sóng hỏi vận tốc sóng có giá trị là bao nhiêu khi chiều dài của dây l =1,2m và tần số sóng
f = 20Hz?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập lý thuyết vật lý 7

Câu 1 : Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ?
Câu 2 : Nêu các tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng ?
Câu 3 : Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng . Làm như thế có lợi gì ?
Câu 4 : Tần số là gì ? Đơn vị tần số là gì ? Kí hiệu đơn vị tần số là gì ?
Câu 5 : Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ ? Tại sao ?
Câu 6 : Âm phản xạ là gì ? Tiếng vang là gì ? Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số trung vị và mốt

Kiểm tra 30 thùng trái cây, người ta thấy số lượng quả bị hỏng trong các thùng là :
5 0 8 7 8 9 4 6 1 4
6 4 2 5 4 7 2 7 3 6
0 4 2 5 4 3 1 3 6 5 a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp là:
[0 ; 1], [2 ; 3], [4 ; 5], [6 ; 7], [8 ; 9]
b) Tình trung bình cộng số lượng quả bị hỏng. Tìm số trung vị và mốt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số và tần suất

1. Ở một trại chăn nuôi gia cầm, cân 40 con gà người ta ghi được kết quả sau ( tính bằng kg ):
1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,5
1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2
1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 1,1
1,1 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5 1,2
a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Nếu gà nặng trên 1,3 kg sẽ được xuất chuồng, thì trong 40 con gà được khảo sát, số con xuất chuồng chiếm bao nhiêu phần trăm ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen

Phương pháp chủ yếu xác định tần số hoán vị gen:
A. Phân tích giống lai B. Lai thuận, lai nghịch
C. Lai phân tích D. Lai ngược

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số, tần suất

Giá bán của 20 mặt hàng của một công ty được cho như sau (đơn vị nghìn đồng).
40 50 49 50 45 60 40 70 49 50
60 70 80 90 50 70 80 49 40 60
Lập bảng phân bố tần số, tần suất. Cho biết mặt hàng trên 60 nghìn chiếm bao nhiêu phần trăm? Tính trung bình.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Giáo viên theo dõi thời gian giải 1 bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại trong bảng sau ( tất cả hs cùng làm được)

Resized Image
a. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu?
b. Lập bảng tần số và nhận xét?
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tần số dao động

một vật dao động 2hz. hoi bao nhiêu lau vật dao đông được 200 dao động

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Vật lý về hệ số ma sát nghỉ

Một vật nhỏ khối lượng m đặt trên một tấm ván nằm ngang hệ số ma sát nghỉ giữa vật và tấm ván là . Cho tấm ván dao động điều hoà theo phương ngang với tần số f = 2Hz . Để vật không bị trượt trên tấm ván trong quá trình dao động thì biên độ dao động của tấm ván phải thoả mãn điều kiện nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dao động cưỡng bức

Nhận định nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng:

A. Dao động cưỡng bức luôn có tần số khác với tần số dao động riêng của hệ;

B. Dao động cưỡng bức được bù thêm năng lượng do một lực được điều khiển bởi chính dao động riêng của hệ do một cơ cấu nào đó;

C. Dao động cưỡng bức khi cộng hưởng có điểm giống với dao động duy trì ở chỗ cả hai đều có tần số góc gần đúng bằng tần số góc riêng của hệ dao động;

D. Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực cưỡng bức và không phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực;< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay