tần suất

5 kết quả phù hợp trong mục tần suất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy lập bảng phân bố tần suất

Bài 1.(3đ) Giải phương trình và bất phương trình:
Resized Image

Bài 2 : (1 đ) Cho

Resized Image
Định m để bất phương trình f(x) ≤ 0 vô nghiệm
Bài 3.(1 đ) Điểm môn toán của 20 hs lớp 10 được cho bởi bảng số liệu sau:

Resized Image
a/ Hãy lập bảng phân bố tần suất?
b/ Tính số trung bình; mốt ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số

Cho bảng số liệu sau: Số tiền lói thu được của mỗi tháng (Tính bằng triệu đồng) của 22 tháng kinh doanh kể từ ngày bố cáo thành lập công ty cho đến nay của một công ty
12 13 12,5 14 15 16,5 17 12 13.5 14,5 19
12,5 16,5 17 14,5 13 13,5 15,5 18,5 17,5 19,5 20
a) Lập bảng phõn bố tần số ,tần suất ghộp lớp theo cỏc lớp [12;14), [14;16), [16;18), [18;20].
b) Tớnh số trung bỡnh cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số trung vị và mốt

Kiểm tra 30 thùng trái cây, người ta thấy số lượng quả bị hỏng trong các thùng là :
5 0 8 7 8 9 4 6 1 4
6 4 2 5 4 7 2 7 3 6
0 4 2 5 4 3 1 3 6 5 a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp với các lớp là:
[0 ; 1], [2 ; 3], [4 ; 5], [6 ; 7], [8 ; 9]
b) Tình trung bình cộng số lượng quả bị hỏng. Tìm số trung vị và mốt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số và tần suất

1. Ở một trại chăn nuôi gia cầm, cân 40 con gà người ta ghi được kết quả sau ( tính bằng kg ):
1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,5
1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2
1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 1,1
1,1 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5 1,2
a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Nếu gà nặng trên 1,3 kg sẽ được xuất chuồng, thì trong 40 con gà được khảo sát, số con xuất chuồng chiếm bao nhiêu phần trăm ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số, tần suất

Giá bán của 20 mặt hàng của một công ty được cho như sau (đơn vị nghìn đồng).
40 50 49 50 45 60 40 70 49 50
60 70 80 90 50 70 80 49 40 60
Lập bảng phân bố tần số, tần suất. Cho biết mặt hàng trên 60 nghìn chiếm bao nhiêu phần trăm? Tính trung bình.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay