tầng điện ly

1 kết quả phù hợp trong mục tầng điện ly
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng vô tuyến

Chọn câu đúng. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về loại sóng vô tuyến?
A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước. B. Ban ngày tầng điện ly hấp thụ sóng trung và ban đêm sóng trung bị tầng điện ly phản xạ.
C. Sóng cực ngắn có năng lượng nhỏ nhất. D. A, B và C đều đúng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay