tạo ảnh

2 kết quả phù hợp trong mục tạo ảnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tạo ảnh của mắt và máy ảnh

Về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là :
A. tạo ra ảnh ảo, lớn hơn vật.
B. tạo ra ảnh ảo, bé hơn vật.
C. tạo ra ảnh thật, lớn hơn vật.
D. tạo ra ảnh thật, bé hơn vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự tạo ảnh của vật qua kính lúp

Nêu công dụng ,cấu tạo và sự tạo ảnh của vật qua kính lúp?
Áp Dụng :Một người có khoảng nhìn rõ từ 20 (cm) đến vô cùng, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực viễn. Độ bội giác của kính là bao nhiêu?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay