tập con

1 kết quả phù hợp trong mục tập con
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp con

Cho tập hợp M = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 } trong các tập hợp sau đây tập nào là tập con của tập M
A : N = { 1 ; 2 ; 3 ; 7 } B : P = { 2 ; 3; 5 ; 6 }
C : Q = { 0 ; 1 ; 2; 4 } D : K = { 1 ; 3 ; 4 ; 7 }< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay