tập hợp con

1 kết quả phù hợp trong mục tập hợp con
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp

Cho tập hợp Resized Imagevà tập hợp B các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3. Hãy viết tất cả các tập hợp con chung của hai tập hợp A và B.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay