tập nghiệm trên trục số

2 kết quả phù hợp trong mục tập nghiệm trên trục số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:
Resized Image
b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
Resized Image
Bài 2: (1,5 điểm)
Một xe vận tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B, cả đi lẫn về mất 10 giờ 30 phút. Vận tốc lúc đi là 40km/giờ, vận tốc lúc về là 30km/giờ. Tính quãng đường AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

a) Giải bất phương trình:
7 + 2x < 23 + 4x
b) Giải bất phương trình rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Resized Image

c) Giải phương trình:
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay