tap nghiem

8 kết quả phù hợp trong mục tap nghiem
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:
Resized Image
b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
Resized Image
Bài 2: (1,5 điểm)
Một xe vận tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B, cả đi lẫn về mất 10 giờ 30 phút. Vận tốc lúc đi là 40km/giờ, vận tốc lúc về là 30km/giờ. Tính quãng đường AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ tập nghiệm trên trục số

Câu 1: Hình vẽ bên minh họa tập nghiệm của bất phương trình:

Resized Image

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 01). Thể tích của hình hộp đã cho là:
A . 60 cm2 B . 12 cm3

C . 60 cm3 D . 70cm3

Resized Image

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông
cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 02).
Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đã cho là:
A . 288 cm2 B . 960 cm2
C . 336 cm2 D . Một đáp án khác
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức- toán 8

Bài 1: Cho biểu thức sau:
Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tim tap nghiem cua phuong trinh

Câu 1: (1,0 điểm)
Giải phương trình : 6x + 2y = 2. Minh họa tập nghiệm của phương trình bằng đồ thị.

Câu 2: (0,5 điểm)
Cho hệ phương trình :
Resized Image
Tìm m để hệ phương trình vô nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số

Cho bất phương trình

Resized Image
a) Giải bất phương trình trên.
b) Biễu diễn tập nghiệm trên trục số.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

a) Giải bất phương trình:
7 + 2x < 23 + 4x
b) Giải bất phương trình rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Resized Image

c) Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình và biểu diển tập hợp nghiệm trên trục số
frac{2x+2}{5}+frac{3}{10}< frac{3x-2}{4}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai phương trình có cùng tập nghiệm

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ,khẳng định
nào sai
a)Hai phương trình có cùng tập nghiệm thì tương đương
b)Hai phương trình vô nghiệm thì tương đương
c) Hai phương trình có vô số nghiệm thì tương đương< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay