tập tính ốc sên

1 kết quả phù hợp trong mục tập tính ốc sên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của Ốc Sên

Câu 1)
Giun đốt tiến hoá hơn Giun tròn ở những đặc điểm nào? Vì sao nói Giun đất là bạn của nhà nông?
Câu 2
Nêu một số tập tính của Ốc sên ? Ý nghĩa thực tiễn của của vỏ Thân mềm ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay