tật của mắt

2 kết quả phù hợp trong mục tật của mắt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về các tật của mắt

Mắt của một người có thể nhìn rõ vật ở vị trí cách mắt từ 10 cm đến 85 cm. Hỏi

a- Mắt người này bị tật gì ? Vì sao?

b- Người này muốn nhìn rõ vật ở xa như mắt bình thường thì phải mang loại thấu kính gì? Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ? Biết kính đeo cách mắt 1,5 cm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách khắc phục tật của mắt

Bác Sơn nhìn rõ các vật trong khoảng từ 50cm trở ra.
a. Mắt bác bị tật gì ? Cách khắc phục.
b. Nếu bác Sơn đeo thấu kính có tiêu cự f = 30cm.
Hãy vẽ ảnh của vật đặt cách thấu kính 25cm qua thấu kính.
Khi đó bác có quan sát thấy vật không?
Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính để chứng minh điều đó.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay