tật di truyền ở người

1 kết quả phù hợp trong mục tật di truyền ở người
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các tật di truyền ở người

Nêu các tật di truyền ở người và nguyên nhân phát sinh.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay