tế bào cơ

6 kết quả phù hợp trong mục tế bào cơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số hợp tử tạo ra sau thụ tinh

Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ hô hấp của người

Câu 1
a.Người khi thở bình thường và sau khi đã thở sâu nhiều lần rồi nhịn thở có gì khác biệt? Hãy giải thích ?
b.Các nếp nhăn ở vỏ não,ở ruột non và dạ dày của người có chức năng gì ?
c.Tại sao mắt người có thể phân biệt được độ lớn,hình dạng ,màu sắc của vật ?
Câu2
Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại tế bào có khả năng phân chia

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia:

a. Tế bào non

b. Tế bào trưởng thành

c. Tế bào già

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lyzoxom phát triển ở người

Ở người Lyzoxom phát triển mạnh nhất ở tế bào nào?
a. Tế bào mô cơ b. Tế bào hồng cầu.
c. Noron thần kinh d. Tế bào bạch cầu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Những tế bào có khả năng phân chia

Những tế bào có khả năng phân chia là: A. Tế bào ở rễ cây B. Các tể bào ở thân cây C. Các tế bào ở mô phân sinh D. Các tế bào ở mô mềm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số nhiễm sắc thể bằng với phân tử tế bào

Các tế bào con tạo ra nguyên nhân có số nhiễm sắc thể bằng với phân tử tế bào
a. Nhân đôi và co xoắn nhiễm sắc thể
b. Nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể
c. Phân li và dãn xoắn nhiễm sắc thể
d. Co xoắn và dãn xoắn nhiễm sắc thể< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay