tế bào cơ

5 kết quả phù hợp trong mục tế bào cơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số hợp tử tạo ra sau thụ tinh

Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ hô hấp của người

Câu 1
a.Người khi thở bình thường và sau khi đã thở sâu nhiều lần rồi nhịn thở có gì khác biệt? Hãy giải thích ?
b.Các nếp nhăn ở vỏ não,ở ruột non và dạ dày của người có chức năng gì ?
c.Tại sao mắt người có thể phân biệt được độ lớn,hình dạng ,màu sắc của vật ?
Câu2
Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại tế bào có khả năng phân chia

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia:

a. Tế bào non

b. Tế bào trưởng thành

c. Tế bào già

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lyzoxom phát triển ở người

Ở người Lyzoxom phát triển mạnh nhất ở tế bào nào?
a. Tế bào mô cơ b. Tế bào hồng cầu.
c. Noron thần kinh d. Tế bào bạch cầu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Những tế bào có khả năng phân chia

Những tế bào có khả năng phân chia là: A. Tế bào ở rễ cây B. Các tể bào ở thân cây C. Các tế bào ở mô phân sinh D. Các tế bào ở mô mềm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay