tế bào quang điện

4 kết quả phù hợp trong mục tế bào quang điện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tế bào quang điện

Chiếu một bức xạ có lambda=0,5mu m vao catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66mu m. Vận tốc ban đầu cực đại ứng với e quang điện là
A.2,5.10^{5}m/s B.3,7.10^{5}m/s C.4,6.10^{5}m/s D.5,2.10^{5}m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu suất quang điện

Một nguồn phát sáng đơn sắc có bước sóng lambda =0,45mu m chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Công thoát của kim loại làm catốt A = 2,25 eV. Cho h=6,625.10^{-34}J.s; c=10^{8}m/s; m=9,1.10^{-31}kg;e=1,6.10^{-19}C. Bề mặt catốt nhận được công suất chiếu sáng P = 5mW. Cường độ dòng quang điện bão hoà của tế bào quang điện I_{bh}=1m A Hiệu suất quang điện là:
A. 35,5% B. 48,3% C. 50% D. 55,3%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giới hạn quang điện

Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng lambda_{1}=400nmlambda_{2}=0,25mu m lên catốt của một tế bào quang điện thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electrôn quang điện có độ lớn gấp đôi nhau. Cho h=6,625.10^{-34}J.s, C=3.10^{^{8}}m/s Giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. lambda_{0}=0,555mu m B. lambda_{0}=0,5mu m C. lambda_{0}=0,6mu m D. lambda_{0}=0,4mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tế bào quang điện

Chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào catốt của tế bào quang điện người ta thấy có dòng quang điện xuất hiện. Vận tốc ban đầu của các electrôn quang điện có giá trị từ 0 đến 4.10^{5}m/s. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt giữa anốt và catốt của tế bào quang điện một hiệu điện thế:
A. U_{AK} = 0,455 V B. U_{AK} = - 0,455 V C. U_{AK} = 0,9 V D.U_{AK} = - 0,9 V< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay